Material Safety Data Sheets

Her finner du sikkerhetsdatablad (MSDS) for alle våre produkter. Hvert sikkerhetsdatablad er tilgjengelig som et pdf-dokument eller for visning på nettet som en webside.

Sikkerhetsdatabladene er lett tilgjengelige ved å skanne QR-koden som er trykt på etiketten til alle våre produkter. Hastighet er sikkerhet.

Du kan også laste ned sikkerhetsbrosjyrer som inneholder den viktigste informasjonen om produktet bare på en side. Det er også en arbeidsplassinstruksjon for hvert produkt. Denne informasjonen kan brukes som en mal for deg til å tilpasse og forenkle implementeringen av eventuelle sikkerhetstiltak som er nødvendige på arbeidsplassen din når du bruker produktene våre.

Contact us

Get offers, news and tips

*By clicking on Subscribe, you agree that we may use your email address to deliver the desired mailings. Read about how we process personal data in our privacy policy.