Kvalitet på hvert trinn

Vi satser på høyest mulig kvalitet i alle ledd i driften - hele kjeden er avgjørende for at du som kunde skal kunne løse problemene dine så effektivt som mulig. Kvalitet er en systematisk prosess der vi kontinuerlig forbedrer og utvikler alle deler av vår virksomhet for å sikre din tilfredshet med innholdet i produktene våre, utformingen av emballasjen og den tekniske støtten du mottar.

Green World

Våre Green World-produkter representerer vår visjon om kjemiske produkter som har minimal innvirkning på miljøet uten å inngå kompromisser med kvaliteten. Bare de produktene som oppfyller våre strenge kriterier er valgt for Green World-merket. Green World-produkter er tryggere for både helse og miljø, og det er ikke behov for beskyttelsesutstyr når du bruker dem.

Green Step

Green Step er et trinn i den kontinuerlige prosessen med å utvikle produkter for vår Green World-linje. Vi bruker de samme prinsippene for produkter som ikke oppfyller kriteriene for Green World - vi minimerer påvirkningen på helse og miljø så mye som mulig uten å påvirke produktets funksjon og kvalitet.

Produkter som varer lenger

Våre produkter er laget for å vare som fordeler lommeboken og miljøet! Du må bestille færre varer, noe som betyr mindre avfall og produktene tar mindre plass i lagringen din, samtidig som du får effektive løsninger for verkstedet ditt.

Green propellant

Klimagassreduksjon er et viktig mål for VEIDEC og de fleste bedrifter.

VEIDEC erstatter derfor de tradisjonelt produserte, fra olje og gass, drivgasser DME og LPG (propan, butan og isobutan) i aerosolene, til sertifisert grønn DME og LPG.
Disse, med nøyaktig samme kjemiske sammensetning, dannes som et biprodukt ved produksjon av biodiesel, som igjen er produsert av bærekraftige råvarer. På denne måten reduseres CO2-utslippene kraftig og er dermed et stort fremskritt i bærekraftsarbeidet.

VEIDEC anslår at tiltaket vil gi en årlig besparelse på ca 100 tonn.

Mer kvalitetsinnhold

Vi bruker et minimum av drivmidler og løsemidler i aerosolbokser for å øke kvalitetsinnholdet. Dette reduserer miljøpåvirkningen da vi kan redusere emballasjemateriale, frakt og bruk av energi.

Uavhengig utførte sertifiseringer betyr at du kan føle deg trygg i det faktum at vi lever opp til dine høyst stilte forventninger. Siden 2002 er vi sertifisert i henhold til kvalitetsstyringsstandarden ISO-9001 og ISO-14001, standarden for miljøledelsessystemer.

ISO 9001

ISO 9001 er en kvalitetsstyringsstandard som gir veiledning og verktøy for bedrifter for å sikre kontinuerlig forbedring av kvaliteten på sine produkter og tjenester.

Lære mer

ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonalt anerkjent standard for miljøledelsessystemer.

Lære mer

National Sanitation Foundation

NSF International utvikler folkehelse- og sikkerhetsstandarder. Produkter merket med NFS er trygge for bruk i prosessering og produksjon av mat.

Lære mer

TÜV

TÛV utvikler tekniske standarder og inspiserer og sertifiserer industrielle prosesser og produkter. Deres forpliktelse til uavhengighet og strenge krav har gjort dem til en av de mest ansett kvalitetssertifiserere.

Lære mer

CE Marking

CE-sertifiseringsmerket angir samsvar med helse-, sikkerhets- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter som selges innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Lære mer

ISEGA

ISEGA er et uavhengig test- og sertifiseringsorgan for en rekke områder, som kjemi, fysikk, mikrobiologi, sensoriske analyser og komposterbarhet.

Lære mer

D.V.G.W

DVGW er en tysk teknisk og vitenskapelig forening for gass- og vannsektoren. Den utvikler tekniske standarder og sertifiseringer, for eksempel: anaerobe tetninger for gjengede metallfuger i gassapplikasjoner.

Lære mer

WRAS

Water Regulations Approval Scheme (WRAS) er et uavhengig britisk sertifiseringsorgan for rørleggerprodukter og -materialer, som hjelper bedrifter og forbrukere å velge produkter som oppfyller kravene som holder vannet trygt.

Contact us

Get offers, news and tips

*By clicking on Subscribe, you agree that we may use your email address to deliver the desired mailings. Read about how we process personal data in our privacy policy.