Dôležité informácie

Zásady ochrany osobných údajov

Súbory cookies
Pri používaní našich webových stránok spracovávame informácie o vami navštívených stránkach a o tom, ako ich používate. Týmto spôsobom môžeme upravovať obsah na základe toho, čo vás zaujíma, a tiež vylepšovať naše služby. Súbory cookies využívame len vtedy, pokiaľ ste nám k tomu udelili súhlas pri prvej návšteve nášho webu.
Používame cookies z našej webovej platformy a Google Analytics pre prispôsobenie webových stránok a zlepšenie našich služieb. O tom, ako vymazať cookies, si môžete prečítať na webovej stránke vášho webového prehliadača.

Osobné údaje
Vaše osobné údaje budú spracovávané len vtedy, pokiaľ ste nám k tomu dali súhlas, napríklad pokiaľ napíšete svoje meno a e-mailovú adresu do formulára, aby sme vás mohli kontaktovať alebo aby sme vám zasielali newslettery. Osobné údaje sú potom využité k poskytnutiu požadovanej služby a k prispôsobeniu obsahu na webových stránkach a v newsletteroch tak, aby vyhovovali vašim požiadavkám. Z odberu našich newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Najpohodlnejším spôsobom pre odhlásenie odberu je kliknúť na odkaz v dolnej časti našich e-mailov. Môžete nám tiež poslať e-mail na adresu veidec@veidec.sk. Máte právo byť informovaný o tom, aké osobné údaje spracovávame a ako ich môžete nechať zmeniť alebo zmazať. Viac o svojich právach si môžete prečítať nižšie v časti Ako spoločnosť VEIDEC spracováva vaše osobné údaje zákazníka.

Ako spoločnosť VEIDEC spracováva vaše osobné údaje zákazníka

Ak ste zákazníkom spoločnosti VEIDEC SK, s.r.o., uchovávame vaše osobné údaje v našej databáze (VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, 010 01  Žilina).

Vaše údaje spracovávame z troch dôvodov:

  1. Aby bolo možné dokončiť vašu objednávku a dodať vám výrobky.
  2. Na základe zákonných požiadaviek.
  3. Na zlepšenie vašich skúseností a našich služieb.

Prístup k údajom môžu mať tiež naši partneri zaisťujúci dopravu, platbu a IT.Spracovávame vaše meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu a dodaciu adresu. Pokiaľ ste podnikateľ, spracovávame tiež vaše IČO, DIČ a IČ DPH.
Osobné údaje uchovávame po dobu desiatich rokov v zmysle zákona o účtovníctve. Potom vaše údaje na vašu žiadosť odstránime.

Máte právo na:

  1. získanie informácií o tom, aké osobné údaje spracovávame a ako ich spracovávame.
  2. zmenu alebo zmazanie vašich údajov, obmedzenie využívania vašich údajov a podanie sťažnosti týkajúcej sa toho ako spracovávame vaše údaje.
  3. prenos údajov.
  4. odmietnutie akejkoľvek ďalšej ponuky, noviniek a typov, ktoré vám posielame prostredníctvom e-mailu, a to kedykoľvek.

Chcete niektoré z týchto práv uplatniť? Kontaktujte nás na adrese VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, 010 01  Žilina, +421 415 007 711 alebo e-mailom na veidec@veidec.sk.

Pokiaľ si myslíte, že vaše osobné údaje spracovávame v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, môžete podať sťažnosť v spoločnosti Datainspektionen, Box 8114, SE-104 20 Stockholm, +46 (0) 8-657 61 00 alebo prostredníctvom e-mailu datainspektionen@datainspektionen.se.

Zákonné informácie

Vlastníctvo materiálov
Materiály uvedené na webových stránkach spoločnosti VEIDEC sú poskytované a chránené autorskými právami spoločnosti VEIDEC AB a môžu byť použité len na informačné účely. Stiahnutím akéhokoľvek materiálu z webu spoločnosti VEIDEC súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v tomto právnom upozornení. Pokiaľ s týmito upozorneniami nesúhlasíte, nepoužívajte tieto webové stránky ani nesťahujte materiály. Materiály na tejto webovej stránke, vrátane textov, obrázkov a zvukov sa nemôžu, s výnimkou prísne súkromných účelov alebo, ak je uvedené inak, reprodukovať, prenášať, distribuovať alebo ukladať, a to v plnom ani čiastočnom znení, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti VEIDEC AB. Úpravy obsahu webových stránok sú výslovne zakázané.

Ochranná známka
Ochranná známka VEIDEC je vo vlastníctve spoločnosti VEIDEC AB, Švédsko, a je registrovaná po celom svete. Ostatné názvy výrobkov a/alebo služieb a/alebo loga uvedené na webe spoločnosti VEIDEC sú chránené ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti VEIDEC AB. Absencia názvu alebo loga pri výrobku alebo službe v tomto zozname nemôže byť chápané ako vzdanie sa ochrannej známky VEIDEC AB alebo iných práv duševného vlastníctva týkajúcich sa tohoto mena alebo loga. Všetky ostatné výrobky a názvy spoločností uvedené na webe VEIDEC môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Žiadne záruky ani zodpovednosť
Informácie dostupné na týchto webových stránkach sú poskytované „tak, ako sú“. VEIDEC v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči akejkoľvek strane za akékoľvek priame, nepriame, zvláštne alebo iné následné škody spôsobené použitím týchto webových stránok alebo iných hypertextových odkazov, vrátane a bez obmedzení, škôd v podobe ušlých ziskov, narušenia podnikania, strát softwaru alebo iných dát vo vašom systéme, ktorý spracováva informácie, či akékoľvek iné škody, i keď výslovne na možnosť takých škôd upozorňujeme.

Vyhradenie práv
VEIDEC AB sa snaží, aby všetky informácie a údaje obsiahnuté  na webových stránkach VEIDEC boli presné a spoľahlivé, avšak vyhradzuje si právo ich kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. 


Copyright © VEIDEC AB. Všetky práva vyhradené.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Coming soon...

Naša filozofia

 

  • S čestnými úmyslami, priateľským prístupom a so srdcom víťaza dodávame vysoko kvalitné výrobky pre opravárenstvo a údržbu.

  • Usilujeme sa o zlepšenie a zjednodušenie života našich zákazníkov, dodávateľov i nás samotných.

  • Náš sortiment vyvíjame s maximálnou zodpovednosťou k životnému prostrediu a dodržujeme všetky príslušné zákony.