Karty bezpečnostných údajov

Tu nájdete karty bezpečnostných údajov (KBÚ) pre všetky naše výrobky. Každá karta bezpečnostných údajov je k dispozícií ako dokument PDF alebo na prezretie online na webových stránkach.

Karty bezpečnostných údajov sú jednoducho dostupné po naskenovaní QR kódu vytlačeného na etikete na všetkých našich výrobkov. Rýchlosť znamená bezpečnosť.

Na stránke si tiež môžete stiahnuť bezpečnostné letáky, ktoré obsahujú najdôležitejšie informácie o výrobku. Sú tu tiež k dispozícií inštrukcie na používanie každého výrobku na pracovisku. Tieto informácie môžu byť použité ako šablóna na prispôsobenie a jednoduchšie zavedenie akýchkoľvek bezpečnostných opatrení nutných na vašom pracovisku pri používaní našich výrobkov.

Kontaktujte nás