Důležité informace

Zásady ochrany osobních údajů

Soubory cookies
Při používání našich webových stránek zpracováváme informace o vámi navštívených stránkách a o tom, jak je používáte. Tímto způsobem můžeme upravovat obsah na základě toho, co vás zajímá, a také vylepšovat naše služby. Soubory cookies využíváme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu udělili souhlas při vaší první návštěvě našeho webu.
Používáme cookies z naší webové platformy a Google Analytics pro přizpůsobení webových stránek a zlepšení našich služeb. O tom, jak smazat cookies, si můžete přečíst na webové stránce vašeho webového prohlížeče.

Osobní data
Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali souhlas, například pokud napíšete své jméno a e-mailovou adresu do formuláře, abychom vás mohli kontaktovat, nebo abychom vám zasílali newslettery. Osobní údaje jsou pak využity k poskytnutí požadované služby a k přizpůsobení obsahu na webových stránkách a v newsletterech tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. Z odběru našich newsletterů se můžete kdykoli odhlásit. Nejpohodlnějším způsobem pro odhlášení odběru je kliknout na odkaz v dolní části našich e-mailů. Můžete nám také poslat e-mail na adresu veidec@veidec.cz. Máte právo být informováni o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a jak je můžete nechat změnit nebo smazat. Více o svých právech si můžete přečíst níže v části Jak společnost VEIDEC zpracovává vaše osobní údaje jakožto zákazníka.

Jak společnost VEIDEC zpracovává vaše osobní údaje jakožto zákazníka

Jste-li zákazníkem společnosti VEIDEC s.r.o., uchováváme vaše osobní údaje v naší databázi
(VEIDEC s.r.o., Hradecká 565, 530 09 Pardubice, IČO: 259 77 580).

Vaše údaje zpracováváme ze tří důvodů:

  1. Aby bylo možné dokončit vaši objednávku a dodat vám výrobky.
  2. Na základě zákonných požadavků.
  3. Pro přizpůsobení našich produktů a služeb vašim potřebám, pro tento účel zpracování získáváme Váš jednoznačný souhlas.

Přístup k údajům mohou mít také naši partneři zajišťující dopravu, platbu a IT.

Zpracováváme vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a dodací adresu. Pokud jste podnikatel, zpracováváme také vaše IČO, resp. DIČ. Osobní údaje uchováváme po dobu deseti let na základě zákonných požadavků zákona o účetnictví. Poté vaše data na vaši žádost odstraníme.

Máte právo na:

  1. Získání informací o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a jak je zpracováváme.
  2. Změnu nebo smazání vašich údajů, omezení využívání vašich údajů a podání stížnosti týkající se toho, jak zpracováváme vaše údaje.
  3. Přenos údajů.
  4. Odmítnutí jakékoli další nabídky, novinek a tipů, které vám posíláme prostřednictvím e-mailu, a to kdykoliv.

Chcete některé z těchto práv uplatnit? Kontaktujte nás na adrese VEIDEC s.r.o., Hradecká 565, 530 09 Pardubice, +420 466 260 141 nebo na e-mailu veidec@veidec.cz.

Podrobné informace ohledně zpracování osobních údajů najdete v našem Informačním memorandu.

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Zákonné informace

Vlastnictví materiálů
Materiály uvedené na webových stránkách společnosti VEIDEC jsou poskytovány a chráněny autorskými právy společnosti VEIDEC AB a mohou být použity pouze pro informační účely. Stažením jakéhokoli z materiálů z webu společnosti VEIDEC souhlasíte s podmínkami a ustanoveními uvedenými v tomto právním upozorněními. Pokud s těmito upozorněními nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky ani nestahujte materiály. Materiály na této webové stránce, včetně textů, obrázků a zvuku, se nesmějí, s výjimkou přísně soukromých účelů nebo, je-li uvedeno jinak, reprodukovat, přenášet, distribuovat nebo ukládat, a to v plném ani částečném znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti VEIDEC AB. Úpravy obsahu webových stránek jsou výslovně zakázány.

Ochranná známka
Ochranná známka VEIDEC je ve vlastnictví společnosti VEIDEC AB, Švédsko, a je registrována po celém světě. Ostatní názvy produktů a/nebo služeb a/nebo loga uvedená na webu společnosti VEIDEC jsou chráněny ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti VEIDEC AB. Absence názvu nebo loga u produktu nebo služby v tomto seznamu nemůže být vykládáno jako vzdání se ochranné známky VEIDEC AB nebo jiných práv duševního vlastnictví týkajících se tohoto jména nebo loga. Všechny ostatní výrobky a názvy společností uvedené na webu VEIDEC mohou být chráněny ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Žádné záruky ani odpověďnost
Informace dostupné na těchto webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“. VEIDEC v žádném případě nenese odpovědnost vůči jakékoliv straně za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody způsobené použitím těchto webových stránek, nebo jiných hypertextových odkazů, včetně a bez omezení, škod v podobě ušlých zisků, narušení podnikání, ztrát softwaru nebo jiných dat ve vašem systému, který zpracovává informace, či jakékoliv jiné škody, i když výslovně na možnost takových škod upozorňujeme.

Vyhrazení práv
VEIDEC AB se snaží, aby veškeré informace a údaje obsažené  na webových stránkách VEIDEC byly přesné a spolehlivé, avšak vyhrazuje si právo je kdykoliv změnit bez předchozího oznámení. 

Copyright © VEIDEC AB.Všechna práva vyhrazena.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Coming soon...

Naše filozofie

 

  • S čestnými úmysly, přátelským přístupem a se srdcem vítěze dodáváme vysoce kvalitní výrobky pro opravárenství a údržbu.

  • Usilujeme o zlepšení a zjednodušení života našich zákazníků, našich dodavatelů i nás samotných.

  • Náš sortiment vyvíjíme s maximální zodpovědností k životnímu prostředí a dodržujeme veškeré příslušné zákony.