Bezpečnostní listy

Zde najdete bezpečnostní listy (BL) pro všechny naše výrobky. Každý bezpečnostní list je k dispozici jako dokument PDF nebo pro prohlížení online na webových stránkách.

Bezpečnostní listy jsou snadno dostupné po naskenování QR kódu vytištěného na etiketě u všech našich výrobků. Rychlost znamená bezpečnost.

Na stránce si také můžete stáhnout bezpečnostní letáky, které obsahují nejdůležitější informace o výrobku. Jsou zde také k dispozici instrukce pro používání každého výrobku na pracovišti. Tyto informace mohou být použity jako šablona pro přizpůsobení a jednodušší zavedení veškerých bezpečnostních opatření nutných na vašem pracovišti při používání našich výrobků.

Kontaktujte nás