Foam Zero Plus

Art.nr.
Foam Zero Plus
Utsätt inte Er hälsa för allergi- och cancer risker när det finns alternativ med 100% isocyanatfria fogningsarbeten. Foga utan krav på härdplastutbildning.
Ingen beskrivning finns tillgänglig

Arbetar för en grönare värld

Snabb & säker leverans

Säker E-handel