Fokus på hälsa och miljö

Våra Green World-produkter är kompromisslösa när det gäller miljö, hälsa och kvalitet. De gör att du som proffs kan arbeta med reparation och underhåll på ett säkert sätt och med högsta kvalitet på resultatet. Green World produkterna hjälper dig att få nöjdare kunder, ökad lönsamhet och gladare och friskare medarbetare.

Varför Green World-produkter?

Green World sortimentet innebär att du kan känna dig trygg på jobbet och du slipper oroa dig för din hälsa och din miljöpåverkan. Med Green World-produkterna minskar du dina kostnader och blir mer effektiv – utan att kompromissa med kvaliteten.

VEIDECs arbete med Green World-produkter innebär även att vi tillsammans med kunden genom ökad kunskap får ner antalet kemprodukter som används, samt minskar mängden som används.

Kriterierna för våra Green World-produkter är: de får inte vara miljöfaroklassade, de får inte medföra risk för hälsoskada samt att de får endast innehålla ett minimum av flyktiga organiska ämnen (VOC = Volatile Organic Compounds).

Spara tid

Inga läkarkontroller behövs vid användning av Green World-produkter. Du behöver inte heller skicka din personal på dyra säkerhetsutbildningar – våra Green World-produkter har inga faropiktogram.

+

Spara pengar

Med Green World slipper du investera i personlig och fast skyddsutrustning. Många av våra Green World-produkter har också extremt breda användningsområden vilket gör att du kan minska antalet kemprodukter i dina hyllor.

+

Spara miljön

Maximal andel verksamma ämnen innebär minskade kostnader för både dig och miljön. Ju mindre antal förpackningar du använder, desto mindre förpackningsmaterial och färre transporter blir det – och desto bättre för både miljön och din plånbok.

=

Minskad total användningskostnad
(Total Cost of Usage)

Genom att spara tid, pengar och miljö sänker du dina totala användningskostnader samtidigt som du gör en miljöinsats för dig, din personal och dina kunder utan att kompromissa med kvaliteten.

Med Green World slipper du investera i personlig och fast skyddsutrustning. Många av våra Green World-produkter har också extremt breda användningsområden vilket gör att du kan minska antalet kemprodukter i dina hyllor.

Yttre och Inre miljö

När vi talar om miljö brukar vi mena Yttre Miljö med gröna skogar, sjöar, hav, atmosfär, väder och vind. Men ofta glömmer vi att det även finns en Inre Miljö, den som vi befinner oss i dagligen, den vi arbetar och lever i. Vår målsättning är att i så stor omfattning som möjligt utveckla produkter som inte har någon negativ påverkan, varken på vår Yttre eller Inre Miljö.

Att arbeta med Green World innebär att arbeta med produkter med fokus på kvalitet så väl som på hälsa och miljö och med detta försvinner de dolda kostnader som inte står i prislistorna i form av torrsprickor, allergier, irriterade slemhinnor och andra hälsoproblem som kan uppstå när man jobbar med miljöfarliga produkter.

Green World-produkterna kräver ingen skyddsutrustning och inget av dessa faropiktogram får förekomma på dem.

Garanterat ersättningslim för bilrutor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sveriges Substitutionscentrum

Läs om Sveriges Substitutionscentrum. Substitutionscentrum har i uppdrag att stödja företag och offentliga aktörer............... Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

www.substitutionscentrum.se

Ta kontakt med oss