Kvalitet i alla led

Vi strävar efter att uppnå högsta kvalitet i alla led av vår verksamhet – hela kedjan är viktig för att du som kund i slutänden ska kunna lösa dina problem så effektivt som möjligt. Kvalitet är en systematisk process där vi ständigt förbättrar och utvecklar alla delar av vår verksamhet för att du ska bli nöjd med innehållet i våra produkter, designen på våra förpackningar och den tekniska support du får.

Green World

Produkterna i vårt Green World-sortiment representerar vår vision om miljövänliga kemprodukter med minimal påverkan på miljön utan att kompromissa med kvaliteten. Endast de produkter som uppfyller våra hårt ställda miljökriterier ingår i Green World-sortimentet. Green World-produkterna är säkra för både hälsa och miljö och du behöver inte skyddsutrustning när du använder dem.

Green Step

Green Step är ett led i den ständiga process där vi utvecklar och tar fram nya produkter för att ingå i vårt Green World-sortiment. Det innebär att vi tillämpar samma principer för de av våra produkter som inte ingår i Green World-sortimentet – vi minimerar påverkan på hälsa och miljö så mycket det bara går utan att påverka produktens funktion och kvalitet.

Produkter som räcker länge

Alla våra produkter är gjorda för att räcka länge – det är bra för både plånboken och miljön. Du behöver beställa färre förpackningar, du får mindre avfall att hantera och produkterna tar upp mindre utrymme på ditt lager samtidigt som du får effektiva lösningar på verkstadsgolvet.

Green propellant

Minskning av växthusgaser är ett viktigt mål för VEIDEC och de flesta företag.

VEIDEC byter därför ut de traditionellt framställda, från olja och gas, drivgaserna DME och gasol (propan, butan och isobutan) i aerosolerna, till certifierad grön DME och gasol.

Dessa, med exakt samma kemiska sammansättning, bildas som en biprodukt vid framtagning av biodiesel som i sin tur framställs från hållbara råvaror. På detta sätt minskar utsläppet av CO2 kraftigt och är därmed ett stort steg framåt i hållbarhetsarbetet.

VEIDEC räknar med att åtgärden ger en årlig besparing på ca 100 ton.

Mer i burken

I våra aerosolburkar använder vi ett minimum av drivgas och lösningsmedel för att maximera det kvalitativa innehållet –  samtidigt blir miljöbelastning mindre tack vare färre transporterade mil och minskad energiförbrukning vid tillverkning av produkterna eftersom det går åt mindre förpackningsmaterial.

 

Oberoende certifieringar innebär att du kan vara säker på att vi lever upp till dina högt ställda förväntningar. Sedan 2002 är vi kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 och miljöcertifierade enligt ISO-14001. Många av våra produkter är också individuellt certifierade, bland annat för miljö- och hälsosäker användning inom livsmedelsindustri och byggbranschen.

ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation.

Läs mer här!

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard för miljöledning.

Läs mer här!

National Sanitation Foundation

NFS är ett oberoende internationellt institut för utveckling av hälsostandarder. NFS-märkta produkter är godkända för användning i samband med hantering och produktion av livsmedel.

Läs mer här!

BASTA

Är ett oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Syftet är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. Kriterierna tas fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och ställer bl.a. krav gällande utfasningsämnen och riskminskningsämnen

Läs mer här!

TÜV

En certifierings organisation som tar fram tekniska standarder samt utför inspektioner och godkännande för industri, processer och produkter. Deras oberoende och höga krav har gjort dem till ett av de starkaste internationella kvalitetsmärkningarna.

Läs mer här!

Byggvarobedömningen

Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor och kemikalier. Syftet är att påverka produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Läs mer här!

Sunda Hus

Privatägt företag som hälso- och miljövärderar byggvaror. Sunda Hus tittar på hela livscykeln, inklusive tillverkningen av de ingående ämnena.

Läs mer här!

CE märkning

CE är en produktmärkning som används inom EU och ska finnas på produkter som regleras av ett EU-direktiv med tillhörande EN-standarder. Märkningen visar att produkten uppfyller kraven för ex. säkerhet eller funktion. För vissa byggprodukter ska det även finnas en prestandadeklaration (DoP).

Läs mer här!

ISEGA

Oberoende test- och certifieringsinstitut. Testar bland annat kemikalier som ska användas inom livsmedelsindustrin, i enlighet med tillämpliga EN-standarder och EU-förordningar.

Läs mer här!

DVGW

Tyskt testinstitut som tar fram tekniska standarder och utfärdar godkännanden inom gas- och vattenindustrin som exempelvis anaeroba låsningar för gängade metallfogar i gasapplikationer, anläggningar och varmvattenberedningssystem.

Läs mer här!

Kemikaliesvepet

Sköts av Naturskyddsföreningen som sätter upp kriterier och godkänner miljöanpassade bilvårdsprodukter, fordonstvättmedel och avfettningsmedel.

Läs mer här!

Bilplastteknik

Ett branschforum som sköts av MRF och försäkringsbolagen och godkänner lim för användning vid bilplastreparationer. Testar bland annat spackel- och slipegenskaper på ett antal av de vanligaste plasterna.

Läs mer här!

WRAS

Water Regulations Approval Scheme (WRAS) är ett oberoende brittiskt certifieringsorgan för VVS-produkter och -material, som hjälper företag och konsumenter att välja produkter som uppfyller kraven som håller vattnet säkert.

Ta kontakt med oss