Säkerhetsdatablad

Om det inte fungerar kan du istället söka efter MSDS här.

Här hittar du säkerhetsblad för alla våra produkter. Varje säkerhetsdatablad finns både som pdf-dokument för utskrift och som webbsida för att läsa online.

Du når säkerhetsdatabladen även genom att skanna QR-koden som finns på alla våra produkter. Ett enkelt och snabbt sätt att jobba säkrare.

Du kan också ladda ner skyddsblad som innehåller den viktigaste informationen om produkten på en enda sida. Dessutom finns en arbetsplatsbeskrivning till varje produkt. Det är en mall som du kan använda för att anpassa och underlätta säkerheten på just din arbetsplats när du använder våra produkter.

Ta kontakt med oss