Varje historia har en början...

Vår startar tidigt på sextiotalet med Rickard Pålsson och Hans Pettersson, två entreprenörer, deras vision, passion och vilja att förändra den värld vi lever i. Den här lilla trampbilen är en välbevarad länk till vår historia.

Vår historia

"När vi startade VEIDEC 1993 hade vi bara fyra kemprodukter i sortimentet, nu är det över hundra. Men utgångspunkten har hela tiden varit densamma: När du använder en produkt från oss så kan du vara trygg i vetskapen att du har valt det bästa alternativet när det gäller kvalitet, användarens hälsa och vår miljö.

Vår passion och våra värderingar har sitt ursprung i den svenska traditionen där respekten för naturen och vår ömtåliga miljö spelar en viktig roll. Det vi lämnar efter oss är det som våra barn kommer att ärva och leva med. Att värna naturen och miljön är lika självklart för oss som att vi tar hand om våra barn."

Rickard Pålsson och Hans Pettersson, VEIDECs grundare

Vår vägvisare

"Med enkelhet i sinnet, ärlighet i själen, glada ögon och en vinnares hjärta levererar vi hightech produkter för reparation och underhåll. Vi älskar att ständigt förbättra och förenkla för våra kunder, leverantörer och för varandra. Med miljöengagemang följer vi gällande lagar och utvecklar vårt sortiment."

Våra gröna milstolpar

För oss är omtanken om människa och miljö en självklarhet. Vårt synsätt har väglett oss från start och styr verksamheten in i framtiden. Vår resa tillsammans med våra kunder har bara börjat.


1993
VEIDEC grundas utifrån visionen om en grön verkstad, som drivs med hightech-produkter som är bra både för de anställdas hälsa och för miljön.


1996
Vi lanserar Green World-sortimentet, med produkter där vi minimerar antalet farosymboler, och med kunskapsförmedling, som bland annat ökar effektiviteten och minskar förbrukningen för våra kunder.

1997
Som ett av de första företagen i Sverige introducerar vi säkerhetsdatablad med 16 avsnitt.

1998
Vi inleder samarbete med flera toppteam inom motorsport, för att testa och utveckla våra gröna produkter under tuffast tänkbara förhållanden.

2001
Danmark blir den första internationella marknaden för våra produkter. Sedan 2001 går vi i snitt in på en ny marknad per år.

2002
VEIDEC AB blir miljöcertifierat enligt ISO 14001, och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

2003
Att förbättra och förenkla är två av hörnstenarna i VEIDEC. Därför inför vi ett system för ständiga förbättringar och löpande kvalitetsgranskning av hela verksamheten.

2009
Vi startar ett långsiktigt arbete för att certifiera delar av vårt sortiment enligt NSF, en internationell standard för hälsa och säkerhet.

2016
Mer än hälften av vår totala försäljning är Green World-produkter. Vårt mål är 100 procent. Under 2016 väljer vi också hybridteknik för hela vår svenska fordonsflotta.

2021
VEIDEC finns nu representerat i 23 länder.


Vi marknadsför oss direkt mot professionella slutkunder, främst inom fordons- och tillverkande industri.

Why Green?

Vi vill lämna en bättre värld åt våra barn – vi gör det på vårt sätt genom att gräva där vi står, vi utvecklar och tillverkar de bästa produkter vi kan ur ett miljö- och hälsoperspektiv utan att kompromissa med kvaliteten.

Ta kontakt med oss