Prestanda med miljöansvar

”I alla våra engagemang inom motorsporten driver vi utvecklingen mot det gröna, i allt från små detaljer till stora. I STCC introducerade vi etanol, alkylatbensin och biogas som drivmedel och såg till att vi blev miljöcertifierade. Det vi lär oss av motorsporten kommer våra kunder tillgodo.”
– Rickard Pålsson.

Grön racing

Med MECA, Posten och VEIDEC som viktiga sponsorer samt Rickard Pålsson och Hans Pettersson som ägare av STCC, Scandinavian Touringcar Championship, blev Sveriges mest prestigefyllda racingmästerskap först i världen med att introducera etanol, alkylatbensin och biogas som drivmedel. STCC som bolag miljöcertifierades 2009 och Volkswagen och Eons Biogassatsning gav direkt återkoppling till försäljningen av Biogasbilar i Sverige. Över 5 000 Biogasbilar såldes det första året och det var mest i världen.

Miljö och kvalitet

För att bli en vinnare i motorsport gäller det att vara kompromisslös – kvalitet och miljö måste gå hand i hand. Våra produkter används bland annat av Cyan Racing, flerfaldig världsmästare i både förar och teammästerskap och Kristoffersson Motorsport, där Johan Kristoffersson är 6-faldig världsmästare i rallycross. Det går att vinna med gröna produkter, men bara om de håller absolut högsta kvalitet.

Racing – vårt laboratorium

Sedan starten 1993 har VEIDEC synts och verkat inom motorsporten för att förändra den i en grönare och mer miljövänlig riktning. Motorsporten är vårt högteknologiska laboratorium, en testbänk för att utveckla våra produkter under de mest extrema förhållanden som finns – och fungerar det på racerbanan, då fungerar det i verkstaden.

Ta kontakt med oss