Maximalizujte využitie
výrobkov VEIDEC

Máme viac než 30 rokov skúseností, v priebehu ktorých pomáhame našim zákazníkom pracovať bezpečným a efektívnym spôsobom a radi zdieľame naše znalosti. Vaše výzvy a vaše zisky sú našou špecialitou. Vždy sa snažíme vytvárať dlhodobé obchodné vzťahy. Pomáhame vám po celú dobu - od zistenia vašich aktuálnych potrieb až po podporu, keď vaša spoločnosť rastie v neustále sa meniacom svete.

Nástroje, ktoré vám uľahčia prácu

Vďaka QR kódom na etiketách našich výrobkov máte vždy k dispozícií všetky najdôležitejšie informácie, ktoré vám pomôžu maximalizovať využitie našich výrobkov. Pomocou kódu sa vždy môžete dostať k najnovšej verzii Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a k stále väčšiemu počtu výrobkov máme k dispozícií tiež inštruktážne videá, technické informácie a ďalšie.

Naskenujte QR kód, ktorý je uvedený na výrobku

Ako naskenovať QR kód pomocou vášho iPhonu: 1) Otvorte aplikáciu Fotoaparát na domovskej obrazovke, v ovládacom centre alebo na zamknutej obrazovke vášho zariadenia. 2) Pridržte zariadenie tak, aby sa v hľadáčiku aplikácie Fotoaparát zobrazil QR kód. Vaše zariadenie rozpozná QR kód a zobrazí notifikáciu. 3) Kliknutím na notifikáciu otvoríte odkaz priradený k danému QR kódu.


Ako naskenovať QR kód pomocou zariadenia Android *: 1) Otvorte aplikáciu Fotoaparát. 2) Pridržte zariadenie tak, aby sa v hľadáčiku aplikácie Fotoaparát zobrazil QR kód. Vaše zariadenie rozpozná QR kód a zobrazí notifikáciu. 3) Kliknutím na notifikáciu otvoríte odkaz priradený k danému QR kódu.


* Pokiaľ sa QR kód nenačíta, bude potrebné si stiahnuť aplikáciu pre čítanie QR kódu v obchode Google Play. QR Coder Reader je najčastejšie používanou aplikáciou.

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

Karty bezpečnostných údajov sú dôležitou súčasťou pri vylepšovaní pracovného prostredia. V prípade potreby musia byť jednoducho dostupné, a preto sú naše karty bezpečnostných údajov veľmi krátke a stručné.

Inštruktážne videá

Neustále pracujeme na vytváraní inštruktážnych videí k našim výrobkom, aby ste si mohli prezrieť ako ich čo najlepšie používať. Sledujte naše videá buď naskenovaním QR kódu na výrobku, alebo navštívte náš e-shop.Nájdite ten správny výrobok

Naše výrobky sú označené farbami a symbolmi, ktoré uľahčujú nájdenie správneho typu výrobku pre danú činnosť.Identifikácia kategórií podľa farby

Identifikácia kategórií podľa symbolov

K identifikácii našich deviatich rôznych kategórií výrobkov, používame tiež nižšie uvedené symboly.

Ukážka etikety

Všetky naše etikety obsahujú obrázkové inštrukcie pre užívateľa, ktoré uľahčujú porozumenie v prípade jazykových bariér.

Okrem symbolov, ktoré označujú kategóriu výrobku existuje ešte niekoľko ďalších symbolov, ktoré vám pomôžu so správnym výberom.

Up & Down

Spreje označené "Up & Down" je možné používať i otočené dnom nahor.

Chemické identifikačné číslo GREEN WORLD

Každý výrobok v rade GREEN WORLD má jedinečné číslo, ktoré uľahčuje jeho identifikáciu bez ohľadu na jazykovú bariéru.

Chemické identifikačné číslo Green Step

Každý výrobok v rade Green Step má jedinečné číslo, ktoré uľahčuje jeho identifikáciu bez ohľadu na jazykovú bariéru.

ISO 9001 je norma riadenia kvality, ktorá poskytuje spoločnostiam pokyny a nástroje k zaisteniu neustáleho zlepšovania kvality ich výrobkov a služieb.
ISO 14001 je medzinárodne uznávaná norma pre systémy riadenia ochrany životného prostredia.
Certifikačná značka CE označuje zhodu s normami ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri výrobkoch predávaných v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Výrobok je certifikovaný na použitie s plynom a vodou.

Výrobok je testovaný a certifikovaný TÜV na použitie ako lepidlo čelného skla.

Výrobok je testovaný a certifikovaný NSF na použitie v potravinárskom priemysle.

Výrobok je testovaný a certifikovaný ISEGA na použitie v potravinárskom priemysle.

Kontaktujte nás

Get offers, news and tips

*By clicking on Subscribe, you agree that we may use your email address to deliver the desired mailings. Read about how we process personal data in our privacy policy.