Maximera nyttan av dina
VEIDEC-produkter

Vi har 30 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att arbeta säkert och effektivt, och vi älskar att dela med oss av vår kunskap. Dina utmaningar och din lönsamhet är vår specialitet. Vi jobbar alltid för att skapa långsiktiga relationer. Det innebär att vi hjälper dig hela vägen – från att tillgodose dina behov idag, till att vara ett stöd när ditt företag och omvärlden förändras.

Verktyg för att göra ditt jobb enklare

QR-koderna på våra produkter gör att du alltid har viktig information nära till hands och kan maximera nyttan av din produkt. Via koden når du alltid den senaste versionen av säkerhetsdatabladet och för många av våra produkter når du även användningsfilmer, teknisk information med mera.

Skanna QR-koden på förpackningen

Gör så här om du har en iPhone: 1) Öppna kamerappen. 2) Håll telefonen så att QR-koden syns i kamerans sökare och din iPhone kommer att känna igen QR-koden automatiskt. 3) Klicka på meddelandelänken!

Gör så här om du har en Android-mobil*: 1) Öppna kamerappen. 2) Håll telefonen så att QR-koden syns i kamerans sökare och din mobil kommer att känna igen QR-koden automatiskt. 3) Klicka på meddelandelänken!

*Om det inte händer något när du riktar kameran mot QR-koden kan du behöva ladda ned en app för QR-skanning från Google Play Store. QR Code Reader är den mest populära.

Säkerhetsblad

Säkerhetsdatabladen är en viktig del i arbetet för en säker arbetsmiljö. Det ska gå snabbt att använda dem när de väl behövs, och därför är våra säkerhetsdatablad mycket korta och koncisa. Som en extra service får du automatiskt uppdaterade säkerhetsdatablad för dina produkter via mejl.

Applikationsfilmer

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa videomaterial som demonstrerar våra produkter, hur de fungerar och kan användas. Du kan se filmerna genom att skanna in produktens QR-kod eller genom att gå in i vår webshop.

Förpackningen hjälper dig att välja rätt

Produkterna är indelade i nio olika grupper.  Symboler och färger gör det ännu lättare att hitta rätt. 

Färger för snabbare identifiering av produktkategorier

Symboler för snabbare identifiering av produktkategorier

Förutom färger, på Green World serien använder vi även symboler för att identifiera våra nio produktkategorier. Symbolerna har färger som motsvarar respektive produktkategori.

Applikationsbilder och illustrationer på etiketter

Varje produktetikett innehåller en illustrerad användarinstruktion för att ge en snabb information om hur produkten ska användas. Illustrationerna hjälper också till att överbrygga eventuella språkbarriärer.
Förutom att symboler och färger hjälper dig att hitta rätt produktkategori har vi ytterligare information på våra förpackningar för att du ska kunna hitta exakt den produkt du behöver.

Up & Down

Aerosoler som är märkta med Upanddown kan du använda upp och ner.

Kem Id Green World

Varje  produkt i Green World serien har ett unikt nummer som gör den lätt att identifiera, oavsett språkkunskaper.

Kem Id Green Step

Varje produkt i Green Step serien har ett unikt nummer som gör den lätt att identifiera, oavsett språkkunskaper.

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation.

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard för miljöledning.

Produkten är certifierad för användning inom gas och vatten.

Produkten är testad och godkänd av TÜV för limning av fordonsrutor.

Produkten är testad och klassad av NSF för användning inom livsmedelsproduktion.

Produkten är testad och godkänd av ISEGA för användning inom livsmedelsproduktion.

Ett oberoende miljöbedömningssystem. Syftet är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter.

Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor och kemikalier. Syftet är att påverka produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Privatägt företag som hälso- och miljövärderar byggvaror. Sunda Hus tittar på hela livscykeln, inklusive tillverkningen av de ingående ämnena.

Produktmärkning som används inom EU och ska finnas på produkter som regleras av ett EU-direktiv med tillhörande EN-standarder.

Kemikaliesvepet

Sköts av Naturskyddsföreningen som sätter upp kriterier och godkänner miljöanpassade bilvårdsprodukter, fordonstvättmedel och avfettningsmedel.

Bilplastteknik

Ett branschforum som sköts av MRF och försäkringsbolagen och godkänner lim för användning vid bilplastreparationer. Testar bland annat spackel- och slipegenskaper på ett antal av de vanligaste plasterna.

Water Regulations Approval Scheme

Water Regulations Approval Scheme (WRAS) är ett oberoende brittiskt certifieringsorgan för VVS-produkter och -material, som hjälper företag och konsumenter att välja produkter som uppfyller kraven som håller vattnet säkert.

Ta kontakt med oss