Maksimer brugen af dine
VEIDEC-produkter

Vi har mere end 30 års erfaring i at hjælpe vores kunder i at arbejde sikkert og effektivt, og vi elsker at dele ud af den viden, vi har fået gennem årene. Dine udfordringer og dit overskud er vores specialitet. Vi arbejder hårdt for at have langvarige kunderelationer, hvilket indebærer, at vi hjælper dig hele vejen – fra at identificere dine behov i dag til at være en støttende faktor, når din virksomhed vokser hastigt forandrende verden.

Værktøj, der gør dit arbejde lettere

QR-koderne på vores produkter sikrer, at du altid har vigtig information ved hånden, og at du kan udnytte dit produkt optimalt. Via koden får du altid den seneste version af sikkerhedsdatabladet samt produktvideoer, teknisk information, mm. for mange af vores produkter.

Scan QR-koden på produktet

Sådan scanner du en QR-kode med din iPhone: 1) Åben Kamera app’en på din telefon. 2) Hold telefonen oppe, så QR-koden placeres midt i telefonens skærm. Telefonen læser QR-koden og viser en notifikation i toppen af skærmen. 3) Tryk på notifikationen for at åbne linket, som QR-koden indeholder.

Sådan scanner du en QR-kode med din Android-telefon*: 1) Åben Kamera app’en på din telefon. 2) Hold telefonen oppe, så QR-koden placeres midt i telefonens skærm. Telefonen læser QR-koden og viser en notifikation i toppen af skærmen. 3) Tryk på notifikationen for at åbne linket, som QR-koden indeholder.

*Hvis der ikke sker noget, når du retter telefonens kamera mod QR-koden, kan du downloade en QR Reader app fra Google Play butikken på din telefon. ”QR Code Reader” er den mest populære app til dette.

Sikkerhedsdatablade (MSDS)

Sikkerhedsdatabladene på vores produkter er en vigtig del af at forbedre ens arbejdsmiljø. De skal være let tilgængelige, når der er brug for dem, og derfor er vores udgaver også korte og præcise. Som en ekstra service sender vi automatisk opdaterede versioner til dig via e-mail.

Anvendelsesvideoer

Vi arbejder kontinuerligt med at lave brugbart videomateriale, som demonstrerer vores produkter, så du kan se, hvordan de bedst kan anvendes. Du kan se filmene ved at scanne produkternes QR-kode eller finde dem på vores webshop.

Find det Korrekte Produkt

Vores produkter er kategoriseret med forskellige farver afhængig af deres kategori, så det er nemmere for dig at finde lige det, du har brug for.


Genkend Produktkategorien på Farven

Genkend Produktkategorien på Symbolet

Vores produkter er også markeret med følgende symboler for at identificere hvilken produktkategori, de tilhører.

Illustrationer på Etiketterne

Vores produktetiketter indeholder illustrationer med anvendelsesinstruktioner for det gældende produkt, så eventuelle sprogbarriere formindskes.

Foruden at symboler og farver hjælper dig på vej med at finde de rigtige produkter, har vi yderligere information på vores emballager, så du får alt den hjælp, du behøver og derved vælger det rigtige produkt.

Up & Down

Aerosoldåser, der er markeret med dette symbol, kan anvendes både almindeligt og hvis det vender på hovedet.

Kemi-ID Green World

Hvert Green World produkt har et unikt nummer, der gør det nemt at identificere, uanset sprogkundskaber.

Kemi-ID Green Step

Hvert Green Step produkt har et unikt nummer, der gør det nemt at identificere, uanset sprogkundskaber.

ISO 9001 er en ledelsessystemstandard, som fungerer som en guide og et værktøj for at sikre en kontiuerlig forbedring af kvalitet i en virksomheds produkt eller tjenester.
ISO 14001 er en internationalt accepteret standard for miljøledelse.
CE-certificeringsmærket angiver overholdelse af sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter, der sælges inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Produktet er certificeret til brug i gas og vand.

Produktet er testet og godkendt af tv til limning af køretøjsvinduer.

Produktet er testet og klassificeret af NSF til anvendelse i og omkring levnedsmiddelproduktion.

Produktet er testet og klassificeret af ISEGA til anvendelse i og omkring levnedsmiddelproduktion.

Water Regulations Approval Scheme

Water Regulations Approval Scheme (WRAS) er et uafhængigt britisk certificeringsorgan for VVS-produkter og -materialer, som hjælper virksomheder og forbrugere med at vælge produkter, der opfylder kravene, der holder vandet sikkert.