Passion för livet

VEIDEC:s passion och värderingar har sitt ursprung i den svenska traditionen där respekten för naturen och vår ömtåliga miljö spelar en viktig roll. Det vi lämnar efter oss är det som våra barn kommer att ärva och leva med. Att ta hand om naturen och miljön är lika självklart för oss som att ta hand om våra barn.

Fotografen Tomas Johanssons flygbilder av vår underbara natur och omgivning avspeglar vår passion för livet.

Vår vision om den gröna verkstaden

Vår passion för livet tar sig uttryck genom vår vision om den gröna verkstaden, en arbetsplats där du och din personal kan arbeta utan risk för er hälsa och utan att ha någon negativ inverkan på miljön – och utan att kompromissa med kvaliteten.

Vi utvecklar alla våra produkter enligt principen att de ska vara så miljö- och hälsovänliga som det överhuvudtaget går. Det innebär att vi ständigt strävar efter att förbättra våra produkter, att göra dem ännu mer miljövänliga och effektiva, allt för att uppnå visionen om den gröna verkstaden.

Green World vilar på tre pelare

Hälsa och miljö, kunskap och kvalitet, det är de tre ben som Green World sortimentet vilar på.
Du kan läsa mer om Green World här:

Vår vägvisare

För att lyckas i vår strävan att uppnå en grönare värld har vi tagit fram en vägvisare som vägleder oss i vårt dagliga arbete:
 

  • Med enkelhet i sinnet, ärlighet i själen, glada ögon och en vinnares hjärta levererar vi hightech produkter för reparation och underhåll.

  • Vi älskar att ständigt förbättra och förenkla för våra kunder, leverantörer och för varandra.

  • Med miljöengagemang följer vi gällande lagar och utvecklar vårt sortiment.

Ta kontakt med oss